Umwelt

Privind presupusa deteriorare a protecției mediului și a conservării naturii în Ungaria 

Ferenc Tibor Zsák
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petiționarul reclamă presupusa deteriorare sistemică și neglijarea cadrului legislativ și instituțional privind protecția mediului în Ungaria. El oferă o descriere detaliată a diverșilor factori care, în opinia sa, au condus la declinul semnificativ al protecției mediului și al conservării naturii în țara sa și susține că Ungaria nu este în măsură să îndeplinească obiectivele stabilite în cel de al șaptelea program de acțiune pentru mediu al UE sau să își respecte obligațiile prevăzute de Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice și de Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

Thank you for your support, Ferenc Tibor Zsák

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international