Umwelt

Par iespējamu vides aizsardzības un dabas aizsardzības pasākumu samazināšanos Ungārijā 

Ferenc Tibor Zsák
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par iespējamu sistemātisku un nolaidīgu vides aizsardzības likumdošanas un iestāžu sistēmas pasliktināšanos Ungārijā. Viņš sniedz detalizētu pārskatu par dažādiem faktoriem, kas, viņaprāt, ir sekmējuši vides aizsardzības un dabas aizsardzības pasākumu samazināšanos viņa valstī, un apgalvo, ka Ungārija nespēj sasniegt ES 7. vides rīcības programmā (VRP) noteiktos mērķus vai pildīt savus pienākumus saskaņā ar Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību un Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Thank you for your support, Ferenc Tibor Zsák

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international