Umwelt

Om det påstådda minskande miljöskyddet och naturvården i Ungern 

Ferenc Tibor Zsák
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren klagar över den påstådda systemiska och försumliga försämringen av lagstiftningsramen och den institutionella ramen för miljöskydd i Ungern. Han ger en detaljerad redogörelse för de olika faktorer som enligt hans åsikt har lett till den allvarliga nedgången i miljöskydd och naturvård i sitt land, och hävdar att Ungern inte kan uppfylla de mål som fastställs i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram eller uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Thank you for your support, Ferenc Tibor Zsák

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international