Gesundheit

W imieniu stowarzyszenia „Bewegung Bewusster Friseure international e.V.”, w sprawie zdrowych i ekologicznych kosmetyków 

Bewegung Bewusster Friseure International e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in Europäische Union
1% from 500 for quorum
  1. Launched 03/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję uważa, że tysiące produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych zawierających składniki chemiczne i syntetyczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska, przyczyniają się do niszczenia siedlisk naturalnych na świecie oraz do zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby, które są niezbędne do życia. Wzywa on do stworzenia na szczeblu UE przepisów, a także ram fiskalnych sprzyjających podejściu bardziej przyjaznemu dla środowiska i w miarę możliwości ograniczających stosowanie substancji, które uznano za szkodliwe dla środowiska, lub całkowicie ich zakazujących. Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach musi być przestrzegany bez wyjątku i obowiązywać na całym świecie. Składający petycję wzywa m.in. do wprowadzenia w całej UE jednolitego oznakowania kosmetyków naturalnych. Zanieczyszczanie środowiska powinno wiązać się z wyższymi kosztami i należy propagować szacunek dla środowiska. Składający petycję z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Parlamentu Europejskiego z maja 2018 r. w sprawie światowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach. Należy jednak wyeliminować luki prawne. Składający petycję wymienia różne szkodliwe składniki, w tym sole glinu, pochodne ropy naftowej, mikrodrobiny plastiku i nanocząstki.

Thank you for your support, Bewegung Bewusster Friseure International e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now