Gesundheit

W imieniu stowarzyszenia „Bewegung Bewusster Friseure international e.V.”, w sprawie zdrowych i ekologicznych kosmetyków 

Bewegung Bewusster Friseure International e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję uważa, że tysiące produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych zawierających składniki chemiczne i syntetyczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska, przyczyniają się do niszczenia siedlisk naturalnych na świecie oraz do zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby, które są niezbędne do życia. Wzywa on do stworzenia na szczeblu UE przepisów, a także ram fiskalnych sprzyjających podejściu bardziej przyjaznemu dla środowiska i w miarę możliwości ograniczających stosowanie substancji, które uznano za szkodliwe dla środowiska, lub całkowicie ich zakazujących. Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach musi być przestrzegany bez wyjątku i obowiązywać na całym świecie. Składający petycję wzywa m.in. do wprowadzenia w całej UE jednolitego oznakowania kosmetyków naturalnych. Zanieczyszczanie środowiska powinno wiązać się z wyższymi kosztami i należy propagować szacunek dla środowiska. Składający petycję z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Parlamentu Europejskiego z maja 2018 r. w sprawie światowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach. Należy jednak wyeliminować luki prawne. Składający petycję wymienia różne szkodliwe składniki, w tym sole glinu, pochodne ropy naftowej, mikrodrobiny plastiku i nanocząstki.

Thank you for your support, Bewegung Bewusster Friseure International e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international