Gesundheit

Jménem sdružení Bewegung Bewusster Friseure international e.V., ve věci zdravé a k životnímu prostředí šetrné kosmetiky 

Bewegung Bewusster Friseure International e.V.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice vyjadřuje přesvědčení, že tisíce kosmetických produktů a produktů péče obsahující chemické/umělé přísady, jež mohou být škodlivé pro zdraví a /nebo pro životní prostředí, částečně odpovídají za poškozování světových přírodních stanovišť a za ničení vody, ovzduší a půdy, jež jsou zásadně důležité pro život. Vyzývá k přijetí právního a fiskálního rámce na úrovni EU, který by upřednostňoval přístup přátelštější k životnímu prostředí a který by co nejvíce omezoval nebo zakazoval používání látek, jež jsou pro životní prostředí prokazatelně škodlivé. Zákaz zkoušek kosmetiky na zvířatech musí být bez výjimky dodržován a musí vstoupit v platnost na celém světě. Předkladatel petice vyzývá mimo jiné k zavedení jednotného celounijního označení pro přírodní kosmetiku. Poškozování životního prostředí by se mělo stát dražším a mělo by být prosazováno jeho respektování. Předkladatel petice vítá usnesení Evropského parlamentu z května 2018 o zavedení celosvětového zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech. Je však třeba zaplnit legislativní mezery. Předkladatel odkazuje na různé škodlivé složky včetně solí hliníku, olejů, mikroplastů a nanočástic.

Thank you for your support, Bewegung Bewusster Friseure International e.V.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international