Handelspolitik

W imieniu instytutu „Kisebbségi Jogvédő Intézet”, w sprawie zwrotu mienia w kilku państwach członkowskich 

Kisebbségi Jogvédő Intézet
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
139 Supporters 139 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że ustawodawstwo, a także praktyka administracyjna i sądowa związana ze zwrotem mienia w kilku państwach członkowskich, takich jak Słowacja, Rumunia lub Austria, są sprzeczne ze swobodnym przepływem kapitału, związanymi z tym prawami procesowymi, Kartą praw podstawowych UE i ogólnymi zasadami prawa Unii. Twierdzi, że to ustawodawstwo i praktyka mają dyskryminujący wpływ na obywateli UE, ponieważ prowadzi do ich dyskryminowania ze względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, oraz wzywa instytucje UE do znalezienia rozwiązania, by złagodzić ten wpływ, nawet przy braku znaczącego oddziaływania na funkcjonowanie jednolitego rynku.

Thank you for your support, Kisebbségi Jogvédő Intézet

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international