Handelspolitik

György Csóti Kisebbbségi Jgovédő Intézeti nimel vara tagastamise kohta mitmes liikmesriigis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
139 Supporters 139 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et nii õigusaktid kui ka vara tagastamisega seotud haldus- ja kohtupraktika mitmes liikmesriigis, näiteks Slovakkias, Rumeenias või Austrias, on vastuolus kapitali vaba liikumise, sellega seotud menetlusõiguste, ELi põhiõiguste harta ja ELi õiguse üldpõhimõtetega. Ta väidab, et kõnealustel õigusaktidel ja praktikal on ELi kodanikele diskrimineeriv mõju, mille aluseks on nende elukoht ja kodakondsus, ning kutsub ELi institutsioone üles leidma lahendust, millega seda mõju leevendada, isegi kui see ei avalda olulist mõju ühtse turu toimimisele.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international