Handelspolitik

от името на Kisebbségi Jogvédő Intézet (Институт за защита на правата на малцинствата), относно реституцията на недвижима собственост в няколко държави членки 

Kisebbségi Jogvédő Intézet
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
98 Supporters 98 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията заявява, че законодателството, както и административните и съдебните практики в, свързани с реституцията на недвижима собственост в няколко държави членки, като например Словакия, Румъния и Австрия, са в противоречие със свободното движение на капитали, свързаните с това процесуални права, Хартата на основните права на ЕС и общите принципи на правото на ЕС. Той заявява, че въпросното законодателство и практика имат дискриминационен ефект върху гражданите на ЕС в зависимост от мястото, на което пребивават, и гражданството им и призовава институциите на ЕС да намерят решение за премахване на тази дискриминация дори това да не оказва значително въздействие върху функционирането на единния пазар.

Thank you for your support, Kisebbségi Jogvédő Intézet
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now