Handelspolitik

от името на Kisebbségi Jogvédő Intézet (Институт за защита на правата на малцинствата), относно реституцията на недвижима собственост в няколко държави членки 

Kisebbségi Jogvédő Intézet
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
139 Supporters 139 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията заявява, че законодателството, както и административните и съдебните практики в, свързани с реституцията на недвижима собственост в няколко държави членки, като например Словакия, Румъния и Австрия, са в противоречие със свободното движение на капитали, свързаните с това процесуални права, Хартата на основните права на ЕС и общите принципи на правото на ЕС. Той заявява, че въпросното законодателство и практика имат дискриминационен ефект върху гражданите на ЕС в зависимост от мястото, на което пребивават, и гражданството им и призовава институциите на ЕС да намерят решение за премахване на тази дискриминация дори това да не оказва значително въздействие върху функционирането на единния пазар.

Thank you for your support, Kisebbségi Jogvédő Intézet

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international