Health

Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa -yhdistyksen ja Asamblea Nacional de Homeopatía -kattojärjestön puolesta, integratiivisesta lääketieteestä 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
412 412 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Espanjan hallitus on käynnistänyt maan tiedotusvälineissä pseudohoidoiksi kutsumiaan hoitoja ja pseudotieteitä vastaan tiedotuskampanjan ”Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias”. Vetoomuksen esittäjä pyytää EU:ta tuomitsemaan nämä toimet. Vetoomuksen esittäjän mukaan hallitus on sijoittanut yli 1,1 miljoonaa euroa kampanjaan, jolla pyritään horjuttamaan tiettyjen hoitojen uskottavuutta. Vetoomuksen esittäjän mukaan näistä hoidoista hyötyä terveydelle ja tuhannet ammattilaiset suosittelevat ja määräävät niitä terveyssyistä, sairauksien estämiseksi ja potilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Hoitoihin kuulu akupunktio, jolla hoidetaan kipua tai jota käytetään homeopaattisena lääkkeenä. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6. marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU pitää akupunktiota lääkkeenä. Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa homeopaattisen lääketieteen sääntelyn viivästymisestä, sillä 27. huhtikuuta 2018 annetussa ja valtion virallisessa lehdessä 28. huhtikuuta 2018 julkaistussa määräyksessä SSI/425/2018 todettiin, että homeopaattiset lääkkeet on lisensoitava. Vetoomuksen esittäjä pyytää, että • Espanjan valtiota vaaditaan noudattamaan EU:n lainsäädäntöä tällä terveydenhuollon osa-alueella ja • EU:n tasolla laaditaan sääntelykehys, jolla varmistetaan, että integratiivista lääketiedettä, sen hoitoja ja käytäntöjä harjoitetaan turvallisesti ja että niitä säännellään akateemisesti ja tieteellisesti, jotta voidaan vastata potilaiden kasvavaan kysyntään tällä alalla ja potilaat voivat valita vapaasti haluamansa hoidon ja ammattihenkilöt voivat vapaasti harjoittaa ammattiaan.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now