Gesundheit

För den spanska föreningen för hälsa och integrativ medicin, nationalförsamlingen för homeopati, om integrativ medicin 

Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
412 Supporters 412 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uppmanar EU att fördöma den spanska regeringen för att ha inlett en reklamkampanj i nationella massmedier mot vad den kallar ”pseudoterapier” – ”En plan mot pseudoterapier och pseudovetenskap”. Enligt framställaren har regeringen lagt över 1,1 miljon euro på den här kampanjen, som försöker misskreditera vissa terapier, vilka enligt framställarens uppfattning har gynnsamma hälsoeffekter och rekommenderas av tusentals yrkesverksamma som skriver ut dem av hälsoskäl, för att förebygga sjukdomar och gynna patienters välbefinnande. Sådana terapier inbegriper exempelvis akupunktur, som används för behandling av smärta eller som homeopatikum, och anses av EU vara ett läkemedel i enlighet med artikel 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Framställaren är bekymrad över att regleringen av homeopatiska läkemedel har försenats, då det i beslut SSI/425/2018 av den 27 april 2018, som offentliggjordes i den spanska författningssamlingen den 28 april 2018, anges att homeopatiska läkemedel kräver officiellt godkännande. Framställaren yrkar på • att den spanska staten ska följa den EU-lagstiftning som gäller på detta område, • att ett regelverk ska utarbetas på EU-nivå för att säkerställa att den integrativa medicinen och dess terapier och metoder utförs på ett säkert sätt, samt att de regleras akademiskt och vetenskapligt för att tillgodose den ökade efterfrågan från patienter, så att dessa fritt kan välja den behandling de föredrar och de yrkesverksamma fritt kan utöva sitt yrke.

Thank you for your support, Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international