Gesundheit

Kterou ve věci integrativní medicíny předložila Isabel Giraltová (státní příslušnost: Španělsko) jménem Španělské společnosti pro zdraví a integrativní medicínu a Národního sdružení homeopatů 

Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
412 Supporters 412 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka žádá EU, aby odsoudila španělskou vládu za to, že v hromadných sdělovacích prostředcích v zemi spustila reklamní kampaň s názvem „Plán proti pseudoterapiím a pseudovědám“, která je namířena proti tomu, co vláda nazývá „pseudoterapiemi“. Podle ní vláda investovala více než 1,1 milionu EUR do této kampaně, která usiluje o diskreditaci určitých léčebných postupů, které jsou podle tvrzení předkladatelky zdraví prospěšné a doporučované tisíci odbornými pracovníky, kteří je předepisují pro léčebné účely, prevenci onemocnění a ve prospěch pacientů. Takové postupy zahrnují akupunkturu, která se používá k léčbě bolesti nebo jako homeopatický léčebný prostředek a kterou EU považuje za léčivý přípravek podle čl. 1 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83 ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků. Předkladatelka vyjadřuje své znepokojení nad prodlevami při zavádění právních předpisů o homeopatické medicíně, neboť dne 28. dubna 2018 byl ve státním úředním věstníku zveřejněn výnos SSI/425/2018 ze dne 27. dubna 2018, který stanoví, že homeopatické přípravky musí být úředně povoleny. Předkladatelka požaduje, aby: • španělský stát byl vyzván k respektování evropských právních předpisů v této oblasti zdravotní péče; • na evropské úrovni byl vypracován regulační rámec k zajištění toho, aby mohla být integrativní medicína spolu se svými léčebnými postupy a jejich aplikací provozována bezpečně a aby byla tato disciplína uchopena akademicky a vědecky s cílem vyhovět rostoucí poptávce pacientů v této oblasti, aby si tak mohli pacienti moci svobodně zvolit terapii podle své preference a kvalifikovaní pracovníci mohli vykonávat svou profesi.

Thank you for your support, Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international