Gesundheit

Isabel Giralt Hispaania tervishoiu- ja integreeritud meditsiini ühingu ning riikliku homöopaatia assamblee nimel integreeritud meditsiini kohta 

Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
412 Supporters 412 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kutsub ELi üles mõistma hukka Hispaania valitsuse algatatud reklaamikampaania riigi massimeedias nii-nimetatud pseudoteraapia vastu võitlemiseks – „pseudoteraapia ja pseudoteaduse vastu võitlemise kava“. Petitsiooni esitaja sõnul on valitsus investeerinud kampaaniasse rohkem kui 1,1 miljonit eurot, millega püütakse diskrediteerida teatavaid ravimeetodeid, mis petitsiooni esitaja sõnul on tervisele kasulikud ja mida soovitavad tuhanded spetsialistid, kes kirjutavad neid välja tervistamise, haiguste ennetamise ja patsientide heaolu eesmärgil. Sellised raviviisid hõlmavad nõelravi, mida kasutatakse kas valu raviks või homöopaatilise raviviisina ning mida EL peab ravimiks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) artikli 1 lõikele 5. Petitsiooni esitaja väljendab muret viivituse pärast homöopaatiliste ravimite reguleerimisel, kuna 28. aprillil 2018 avaldati Hispaania riigi teatajas 27. aprilli 2018. aasta korraldus SSI/425/2018, milles märgiti, et homöopaatilistele ravimitele tuleb taotleda luba. Petitsiooni esitaja palub järgmist: • nõuda, et Hispaania riik järgiks selles tervishoiuvaldkonnas ELi õigusakte; • töötada ELi tasandil välja reguleeriv raamistik, et tagada integreeritud meditsiini, selle ravimeetodite ja praktika ohutu läbiviimine ning nende akadeemiline ja teaduslik reguleerimine, et vastata patsientide kasvavale nõudlusele selles valdkonnas, jättes patsientidele vabaduse valida, millist ravi nad eelistavad, ning spetsialistidele vabaduse tegutseda oma kutsealal.

Thank you for your support, Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international