Health

For det spanske samfund for sundhed og integrerende medicin, den nationale forsamling for homøopati, om integrerende medicin 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
412 412 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren opfordrer EU til at fordømme den spanske regering for at have indledt en reklamekampagne i landets massemedier mod, hvad den kalder "pseudobehandling" — "Planen mod pseudobehandling og pseudovidenskab". Ifølge andrageren har regeringen investeret mere end 1,1 mio. EUR i denne kampagne, som forsøger at miskreditere visse behandlingsformer, som — ifølge andrageren — er til gavn for sundheden og anbefales af tusindvis af fagfolk, der ordinerer dem til sundhedsformål, sygdomsforebyggelse og patientvelfærd. Sådanne behandlinger omfatter akupunktur, der anvendes til behandling af smerter eller som homøopatisk middel, og betragtes som et lægemiddel af EU i henhold til artikel 1, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler. Andrageren giver udtryk for sin bekymring over forsinkelsen i forbindelse med reguleringen af homøopatiske lægemidler, idet bekendtgørelse SSI/425/2018 af 27. april 2018 blev offentliggjort i den spanske statstidende (Boletín Oficial del Estado) den 28. april 2018, hvoraf det fremgår, at homøopatiske lægemidler skal godkendes. Andrageren opfordrer til: • at den spanske stat skal overholde EU-lovgivningen inden for dette område af sundhedsplejen • at der udvikles en lovramme på europæisk plan for at sikre, at integrerende medicin, behandlinger og praksis foregår på en sikker måde og reguleres akademisk og videnskabeligt med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel fra patienter på dette område, således at patienterne frit kan vælge, hvilken behandling de foretrækker, og at fagfolk frit kan udøve deres erhverv.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now