Gesundheit

от името на испанското дружество за здраве и интегративна медицина, националния съвет за хомеопатия, относно интегративната медицина 

Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
412 Supporters 412 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията призовава ЕС да осъди испанското правителство, че е започнало рекламна кампания в масовите медии на страната срещу това, което то нарича „псевдотерапии“ – „План срещу псевдотерапии и псевдонауки“. Според вносителката на петицията правителството е инвестирало над 1,1 милиона евро в тази кампания, която се опитва да дискредитира някои терапии, които, според вносителката на петицията, са полезни за здравето и се препоръчват от хиляди професионалисти, които ги предписват за здравни цели, превенция на болести и благосъстояние на пациента. Такива терапии включват акупунктура, която се използва за лечение на болка или като хомеопатичен лек и се счита за лекарствен продукт от ЕС в съответствие с член 1, параграф 5 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Вносителката на петицията изразява своята загриженост във връзка със забавянето на регламента относно хомеопатичната медицина, тъй като на 28 април 2018 г. в Официалния държавен бюлетин е публикувана Заповед SSI/425/2018 от 27 април 2018 г., в която се посочва, че хомеопатичните лекарства трябва да бъдат лицензирани. Вносителката на петицията призовава: • да се изиска от испанската държава да спазва европейското законодателство по отношение на тази област на здравеопазването; • да се разработи регулаторна рамка на европейско равнище, която да гарантира, че интегративната медицина, нейните терапии и практики се осъществяват безопасно и са уредени в академичен и научен план, за да се отговори на нарастващото търсене в тази област от страна на пациентите, като те се оставят свободни да избират терапията, която предпочитат, а професионалистите – свободни да упражняват професията си.

Thank you for your support, Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, Asociación Española de Médicos Integrativos, Federación Española de Sanitarios por la Medicina Integrativa, Sociedad de Acupuntura Médica de España

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international