Rechtstaatlichkeit

So 6 podpismi, o medzinárodnom únose dieťaťa v Japonsku 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
214 Supporters 214 in European Union
Collection finished
  1. Launched December 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že Japonsko porušuje Haagsky dohovor z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ktorý krajina ratifikovala v roku 2014. Poukazuje na to, že v japonských právnych predpisoch nie je pre rodičov, ktorí nie sú japonskými občanmi, stanovené spoločné opatrovnícke právo, právo na návštevy ani právo styku so svojim dieťaťom. Tvrdí, že Japonsko tiež porušuje článok 9 Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989, ktorý zaručuje styk s deťmi obom rodičom, a žiada, aby sa využili všetky prostriedky potrebné nato, aby sa zabránilo ďalšiemu porušovaniu medzinárodného práva.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now