Rechtstaatlichkeit

Koos 6 allkirjaga Jaapanis toimunud rahvusvahelise lapseröövi kohta 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
214 Supporters 214 in Europäische Union
43% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja väitel rikub Jaapan rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke aspekte käsitlevat 1980. aasta Haagi konventsiooni, mille ta 2014. aastal ratifitseeris. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu sellele, et Jaapani õigusaktides ei nähta vanematele, kes ei ole jaapanlased, ette ühist hooldusõigust, külastusõigust ega õigust oma lastega suhelda. Ta väidab, et Jaapan rikub ka 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni artiklit 9, mis tagab mõlemale vanemale juurdepääsu lastele, ning nõuab, et kasutataks kõiki vajalikke vahendeid, et hoida ära rahvusvahelise õiguse edasised rikkumised.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international