Rechtstaatlichkeit

Och undertecknad av ytterligare sex personer, om internationella bortföranden av barn i Japan 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
214 Supporters 214 in European Union
Collection finished
  1. Launched December 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren hävdar att Japan bryter mot 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som landet ratificerade 2014. Framställaren påpekar att japansk lagstiftning inte innehåller någon bestämmelse om delad vårdnad, umgängesrätt eller tillgång för icke-japanska föräldrar till sina barn. Han hävdar att Japan också bryter mot artikel 9 i 1989 års konvention om barnets rättigheter, som garanterar båda föräldrarnas tillgång till barn, och begär att alla nödvändiga medel ska användas för att förhindra ytterligare brott mot internationell rätt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international