Rechtstaatlichkeit

Och undertecknad av ytterligare sex personer, om internationella bortföranden av barn i Japan 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
214 Supporters 214 in Europäische Union
43% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren hävdar att Japan bryter mot 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som landet ratificerade 2014. Framställaren påpekar att japansk lagstiftning inte innehåller någon bestämmelse om delad vårdnad, umgängesrätt eller tillgång för icke-japanska föräldrar till sina barn. Han hävdar att Japan också bryter mot artikel 9 i 1989 års konvention om barnets rättigheter, som garanterar båda föräldrarnas tillgång till barn, och begär att alla nödvändiga medel ska användas för att förhindra ytterligare brott mot internationell rätt.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international