Rechtstaatlichkeit

подкрепена от шест подписа, относно международното отвличане на деца в Япония 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
214 Supporters 214 in Europäische Union
43% from 500 for quorum
  1. Launched December 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, ратифицирана от нея през 2014 г. Вносителят отбелязва, че японското законодателство не предвижда споделено попечителство, права на посещение или право на достъп до техните деца за родители, които не са японци. Той твърди, че Япония също нарушава член 9 от Конвенцията за правата на детето от 1989 г., която гарантира достъпа до децата и на двамата родители, и изисква да бъдат използвани всички необходими средства за предотвратяване на бъдещи нарушения на международното право.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international