Rechtstaatlichkeit

подкрепена от шест подписа, относно международното отвличане на деца в Япония 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
214 Supporters 214 in European Union
Collection finished
  1. Launched December 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че Япония нарушава Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, ратифицирана от нея през 2014 г. Вносителят отбелязва, че японското законодателство не предвижда споделено попечителство, права на посещение или право на достъп до техните деца за родители, които не са японци. Той твърди, че Япония също нарушава член 9 от Конвенцията за правата на детето от 1989 г., която гарантира достъпа до децата и на двамата родители, и изисква да бъдат използвани всички необходими средства за предотвратяване на бъдещи нарушения на международното право.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international