Außenpolitik

På vegne af SDK Dzimene, om at rydde Østersøen for kemiske våben 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Efter anden verdenskrig blev der dumpet ca. 13 000 tons kemiske kampmidler i Østersøen. Ifølge andrageren har der siden da været meget giftige stoffer til stede i Østersøen, og de bringer de baltiske lande og alle marine arter i fare. Andrageren henviser til eksperter, der påpeger, at Østersøen når som helst kan udvikle sig til et nyt Tjernobyl. Han forklarer endvidere, at metal korroderer i havvand, og at de giftige kemikalier derfor udgør en fare for menneskers liv. Stabile forbindelser af toksiske stoffer i menneskekroppen kan have farligere virkninger end stråling. Mange områder i Østersøen er traditionelle fiskepladser, og millioner af ton fisk kan i sidste ende indeholde giftige kemikalier. Andrageren anfører indkapsling af disse våben som en mulighed og mener i den forbindelse, at dette ikke kan gøres af de enkelte lande. De kemiske arsenaler i havet udgør en trussel mod alle landene i Østersøområdet. Andrageren mener, at rensning af de europæiske have er nødt til blive støttet af hele EU. Han opfordrer EU til at tilvejebringe hurtig finansiering til afgiftning af Østersøen i overensstemmelse med ånden i Parisaftalen og Kommissionens prioriteter.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international