Außenpolitik

Par Baltijas jūras attīrīšanu no ķīmiskajiem ieročiem 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Pēc Otrā pasaules kara Baltijas jūrā tika izmestas aptuveni 13 000 tonnas ķīmisko kaujasvielu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka kopš tā laika jūrā ir sastopamas ļoti toksiskas vielas, kas rada draudus Baltijas valstīm un visām jūras sugām. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz ekspertu viedokli, proti, ka Baltijas jūra jebkurā brīdī var kļūt par vēl vienu Černobiļu. Viņš arī paskaidro, ka metāls jūras ūdeņos korodē un tādēļ indīgās ķīmiskās vielas apdraud cilvēku dzīvību. Ja toksisko vielu stabilie savienojumi nonāk cilvēka ķermenī, tie var izraisīt bīstamākas sekas nekā radiācija. Daudzi Baltijas jūras apgabali tradicionāli ir zvejas vietas, tādēļ miljoniem tonnu zivju, iespējams, satur indīgas ķīmiskās vielas. Lūgumraksta iesniedzējs kā vienu no iespējām min šo ieroču iekapsulēšanu un vienlaikus pauž uzskatu, ka katra valstis atsevišķi to izdarīt nevar; zemūdens ķīmiskie arsenāli apdraud visas Baltijas reģiona valstis. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas ūdeņu attīrīšanai ir vajadzīgs visas ES atbalsts. Viņš aicina ES steidzami nodrošināt finansējumu Baltijas jūras attīrīšanai saskaņā ar Parīzes nolīguma idejām un Eiropas Komisijas prioritātēm.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international