Außenpolitik

Om rening av Östersjön från kemiska stridsmedel 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched May 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Efter andra världskriget dumpades omkring 13 000 ton kemiska stridsmedel i Östersjön. Enligt framställaren har ämnen som är mycket giftiga legat kvar i Östersjön sedan dess och utgör en fara för de baltiska länderna och alla havslevande arter. Framställaren hänvisar till sakkunniga som påpekar att Östersjön när som helst kan bli ett Tjernobyl nummer två. Vidare förklarar han att metall rostar i havsvatten, så att de giftiga kemikalierna kommer åt att bli en fara för människors liv. Stabila föreningar av giftiga ämnen i människokroppen kan bli till större skada än strålning. Många områden i Östersjön är traditionella fiskeplatser och flera miljoner ton fisk kan i slutänden komma att bli bemängda med giftiga kemikalier. Framställaren tar upp inkapsling av dessa vapen som ett tänkbart alternativ, men anser samtidigt att enskilda länder inte kan ge sig i kast med detta, i och med att undervattensarsenalerna av kemiska vapen hotar alla Östersjöländer. Framställaren anser att det behövs stöd från hela EU till reningen av europeiska vatten. Han uppmanar EU att snabbt ställa anslag till förfogande för sanering av Östersjön, i enlighet med andan i Parisavtalet och kommissionens prioriteringar.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international