Verwaltung

относно преобразуването в Испания на професионалната категория „административен асистент“ в категорията „администратор“ 

José Fidel Giménez Zardoya
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in Europäische Union
4% from 500 for quorum
  1. Launched 04/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че помощният персонал на публичните администрации в Испания следва да попада в същата категория като администраторите, в съответствие с това, което вносителят на петицията счита, че Европейският съюз е установил. Вносителят на петицията отбелязва, че съществува пълна хомогенност и че функциите на двете категории са идентични и като такива не може да има разлика в признаването на правата или основното заплащане. Вносителят на петицията счита, че когато предоставянето на услуги е еднакво и води до същото качество на резултатите и равно заплащане, трябва да се прилагат принципът на равенство и забраната за дискриминация.

Thank you for your support, José Fidel Giménez Zardoya

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now