Verwaltung

относно преобразуването в Испания на професионалната категория „административен асистент“ в категорията „администратор“ 

José Fidel Giménez Zardoya
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
21 Supporters 21 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че помощният персонал на публичните администрации в Испания следва да попада в същата категория като администраторите, в съответствие с това, което вносителят на петицията счита, че Европейският съюз е установил. Вносителят на петицията отбелязва, че съществува пълна хомогенност и че функциите на двете категории са идентични и като такива не може да има разлика в признаването на правата или основното заплащане. Вносителят на петицията счита, че когато предоставянето на услуги е еднакво и води до същото качество на резултатите и равно заплащане, трябва да се прилагат принципът на равенство и забраната за дискриминация.

Thank you for your support, José Fidel Giménez Zardoya

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international