Handelspolitik

относно прекомерните административни разходи, налагани от Bpost, в рамките на процедурата за митническо освобождаване 

E. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched August 2020
  2. Time remaining > 3 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че местният дистрибутор на колетни пратки в Белгия (Bpost) злоупотребява със своя монопол в контекста на процедурата за митническо освобождаване за колетни пратки, идващи от държави извън Европейския съюз. Той добавя, че пратките могат да бъдат обект на налагане на мита при пристигането си в Белгия и че Bpost налага прекомерни административни такси за митническо освобождаване. Той твърди, че това противоречи на правилата на ЕС, съгласно които държавите членки не могат да налагат такси, свързани с митническото освобождаване, които са по-високи от действителните разходи. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да предприеме действия и да попречи на дистрибутори на колетни пратки, като например „Bpost“, да начисляват неоправдани административни разходи.

Thank you for your support, E. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international