Tiere

относно нарушаването на закони за защита на животните при транспортиране на животни, които ще бъдат заклани в трети държави 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
179 Supporters 179 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията счита, че Регламентът относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции се нарушават непрекъснато. Прекомерното време за изчакване по граничните пропускателни пунктове и разтоварването при морски транспорт не зачитат нормите за хуманно отношение към животните. Вносителят на петицията твърди, че животните са изтезавани до смърт в кланиците на трети държави. Единствената подходяща мярка за слагане на край на това положение е да се забрани транспортирането на добитък за клане. Вносителят призовава Европейския парламент да предприеме действия в това отношение.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international