Tiere

относно нарушаването на закони за защита на животните при транспортиране на животни, които ще бъдат заклани в трети държави 

Maren Bestmann-auchter
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
165 Supporters 165 in Europäische Union
33% from 500 for quorum
  1. Launched 25/02/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията счита, че Регламентът относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции се нарушават непрекъснато. Прекомерното време за изчакване по граничните пропускателни пунктове и разтоварването при морски транспорт не зачитат нормите за хуманно отношение към животните. Вносителят на петицията твърди, че животните са изтезавани до смърт в кланиците на трети държави. Единствената подходяща мярка за слагане на край на това положение е да се забрани транспортирането на добитък за клане. Вносителят призовава Европейския парламент да предприеме действия в това отношение.

Thank you for your support, Maren Bestmann-auchter

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now