Umwelt

от името на Движението „Пет звезди“, подкрепена от два подписа, срещу проект за преустройство на инсталация за изгаряне на отпадъци в Сесто Сан Джовани 

Movimento 5 Stelle
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителите на петицията се оплакват от възможно нарушение на европейското законодателство, по-специално на пакета от мерки за кръговата икономика от 4 юли 2018 г. и Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, които въведоха изискване за прилагане на най-добрите налични техники (НДНТ), наред с другото, на инсталациите за управление на отпадъците. С оглед на посоченото по-горе законодателство той поставя под въпрос законосъобразността на изграждането на иновационен клъстер за отпадъци в Сесто Сан Джовани (Милано) с двойната цел за преобразуване на съществуваща инсталация за изгаряне на отпадъци в инсталация за термично изгаряне на утайки от отпадни води и във втора производствена линия за третиране на мокри отпадъци за производство на биогаз. Вносителите на петицията посочват, че разрешителните не отговарят на изискването за НДНТ, тъй като, наред с другото, инсталацията е разположена в района на речния парк „Ламбро“, нито спазват йерархията на отпадъците в контекста на кръговата икономика, според която предотвратяването, повторното използване и рециклирането имат приоритет пред изгарянето. Поради това те призовават разрешителните да бъдат преразгледани.

Thank you for your support, Movimento 5 Stelle

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international