Umwelt

V mene Hnutia piatich hviezd, s dvoma podpismi, o projekte na zmenu spaľovne v Sesto San Giovanni 

Movimento 5 Stelle
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladatelia petície sa sťažujú na možné porušenie európskych právnych predpisov, najmä balíka predpisov o obehovom hospodárstve zo 4. júla 2018, a smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, v ktorej sa stanovila požiadavka uplatňovať najlepšie dostupné techniky okrem iného na zariadenia na nakladanie s odpadom. Vzhľadom na uvedené právne predpisy spochybňuje zákonnosť výstavby inovačného zoskupenia pre odpad v Sesto San Giovanni (Miláno) s dvojakým cieľom zmeniť existujúcu spaľovňu na termálnu spaľovňu na spaľovanie vlhkých čistiarenských kalov a na druhú výrobnú linku na spracovanie vlhkého odpadu na výrobu bioplynu. Predkladatelia petície poukazujú na to, že povolenia nie sú v súlade s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky, keďže sa, okrem iného, zariadenie nachádza v oblasti riečneho parku Lambro, ani sa nedodržiava hierarchia odpadového hospodárstva v súvislosti s obehovým hospodárstvom, podľa ktorého má predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné použitie a recyklácia prednosť pred spaľovaním. Požadujú preto, aby sa povolenia preskúmali.

Thank you for your support, Movimento 5 Stelle

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international