Umwelt

F'isem il-Moviment Cinque Stelle, b'żewġ firem, kontra proġett għall-konverżjoni ta' inċineratur f'Sesto San Giovanni 

Movimento 5 Stelle
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonanti jilmentaw dwar ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari tal-4 ta' Lulju 2018, u d-Direttiva 2010/75/UE dwar l-emissjonijiet industrijali, li stabbiliet rekwiżit biex jiġu applikati l-Aqwa Tekniki Disponibbli (BAT) fost l-oħrajn għall-installazzjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskart. Fid-dawl tal-leġiżlazzjoni t'hawn fuq, huwa jixħet dubju fuq il-legalità tal-kostruzzjoni ta' raggruppament innovattiv għall-iskart f'Sesto San Giovanni (Milan), bil-għan doppju li inċineratur eżistenti jiġi kkonvertit f'impjant termali biex tinħaraq il-ħama mxarrba tad-drenaġġ u fit-tieni linja ta' produzzjoni għat-trattament ta' skart imxarrab, biex jiġi prodott il-bijogass. Il-petizzjonanti jirrimarkaw li l-permessi la jikkonformaw mar-rekwiżit BAT peress li, fost l-oħrajn, l-installazzjoni tinsab fiż-żona tal-park tax-xmara Lambro, u lanqas ma jirrispettaw il-ġerarkija tal-iskart, fil-kuntest ta' ekonomija ċirkolari, skont liema l-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ jieħdu prijorità fuq l-inċinerazzjoni. Għalhekk, huma jitolbu li jiġu rieżaminati l-permessi.

Thank you for your support, Movimento 5 Stelle

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international