Umwelt

Viiden tähden liikkeen puolesta, ja kaksi allekirjoittanutta, Sesto San Giovannissa sijaitsevan polttolaitoksen muutoshankkeesta 

Movimento 5 Stelle
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjät valittavat mahdollisesta EU:n lainsäädännön ja erityisesti 4. heinäkuuta 2018 annetun kiertotalouspaketin sekä teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU rikkomisesta. Direktiivissä säädetään velvollisuus käyttää parhaita käytettävissä olevia tekniikoita muun muassa jätehuoltolaitoksissa. Vetoomuksen esittäjät kyseenalaistavat edellä mainitun lainsäädännön perusteella Sesto San Giovanniin (Milanoon) rakennettavan innovatiivisen jäteklusterin laillisuuden. Tämän hankkeen tavoitteena on muuttaa olemassa oleva polttolaitos märkää puhdistamolietettä polttavaksi lämpölaitokseksi ja märän jätteen käsittelyn toiseksi tuotantolinjaksi biokaasun tuottamista varten. Vetoomuksen esittäjät huomauttavat, että luvat eivät täytä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita koskevaa vaatimusta muun muassa siksi, että laitos sijaitsee Lambron jokipuiston alueella, ja että laitos ei ole kiertotalouden jätehierarkian mukainen, sillä sen mukaan jätteen ennaltaehkäisy, uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat etusijalla polttamiseen nähden. Vetoomuksen esittäjät vaativat siksi lupien tarkistamista.

Thank you for your support, Movimento 5 Stelle

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international