Umwelt

Lūgumraksts Nr. 0288/2020, ko Piecu zvaigžņu kustības vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Maurizio Zinesi un kam pievienoti divi paraksti, vēršoties pret sadedzināšanas krāsns pārveides projektu Sesto San Giovanni  

Movimento 5 Stelle
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Supporters 2 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par Eiropas tiesību aktu, it īpaši 2018. gada 4. jūlija Aprites ekonomikas tiesību aktu paketes un Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām, ar kuru nosaka prasību piemērot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus (LPTP), inter alia, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, iespējamu pārkāpšanu. Ņemot vērā iepriekš minētos tiesību aktus, viņi apšauba novatoriska atkritumu apsaimniekošanas centra izbūves likumību Sesto San Giovanni (Milānā). Šim projektam ir divējāds mērķis — pārveidot esošo sadedzināšanas iekārtu par termoelektrostaciju, lai sadedzinātu slapjās notekūdeņu dūņas, un izveidot otru ražošanas līniju šķidro atkritumu pārstrādei, lai ražotu biogāzi. Lūgumraksta iesniedzēji norāda, ka izsniegtās atļaujas neatbilst LPTP prasībām, jo, inter alia, minētā iekārta atrodas Lambro upes parka teritorijā, turklāt šajās atļaujās nav ievērota atkritumu hierarhija, kas noteikta saistībā ar aprites ekonomiku — saskaņā ar šo hierarhiju atkritumu rašanās novēršana, to atkārtota izmantošana un pārstrāde ir prioritāra, salīdzinājumā ar sadedzināšanu. Tādēļ viņi aicina pārskatīt izsniegtās atļaujas.

Thank you for your support, Movimento 5 Stelle

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international