Soziales

Om problem som personer med funktionsnedsättning stöter på i Bulgarien 

федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
9 Supporters 9 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren uttrycker djup oro över de ständiga begränsningarna med anknytning till personer med funktionsnedsättning i Bulgarien. Han förklarar att stöd till och förmåner för personer med funktionsnedsättning gradvis minskas eller dras tillbaka av myndigheterna, vilket gör livet för personer med funktionsnedsättning extremt svårt. Framställaren hävdar att Bulgarien år 2010 avskaffade arvspension, som personer med funktionsnedsättning brukade få efter att dennes förälder avlidit. Transportbidraget motsvarar nu 5 euro i månaden, och det ekonomiska stödet till personer med funktionsnedsättning ligger i spannet 75–150 euro i månaden. Framställaren anser att det krävs en omfattande reform i Bulgarien.

Thank you for your support, федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international