Migration

Om ojämlik fördelning av asylansökningar mellan medlemsstaterna 

Remo Pulcini
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched November 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Med utgångspunkt i iakttagelsen att Dublin III-förordningen (förordning (EU) nr 604/2013) är orsaken till den ojämlika fördelningen av asylsökande mellan medlemsstaterna – vilket bekräftas av de ofta förekommande migrationsströmmarna till den italienska, grekiska och spanska kusten – efterlyser framställaren upphävande av Dublinordningen för Italien (på samma sätt som för Grekland) och av förordning (EU) nr 604/2013. Han vill att de ska ersättas med rättvisare och mer jämlika arrangemang som erbjuder ett effektivt stöd och skydd till asylsökande (som ofta vill återförenas med migranter som är bosatta i de nordeuropeiska länderna).

Thank you for your support, Remo Pulcini

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international