Mitbestimmung

Om Förenade kungarikets förmodade överträdelse av artikel 20.2 b i EUF-fördraget 

T. R.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched November 2019
  2. Collection yet 7 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren klagar över att medborgare från vissa medlemsstater var tvungna att fylla i en särskild registreringsblankett – registreringsblankett för väljare i valet till Europaparlamentet – för att kunna rösta i valet till Europaparlamentet den 23 maj 2019, även om de redan var inskrivna i röstlängden. Framställaren menar att detta var diskriminerande för icke-brittiska unionsmedborgare som tvingades registrera sig två gånger. Dessutom påpekar han att personer med dubbelt medborgarskap (brittiskt plus irländskt, maltesiskt och cypriotiskt medborgarskap) inte behövde fylla i en sådan blankett.

Thank you for your support, T. R.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now