Rechtstaatlichkeit

O údajnej korupcii na bulharských súdoch a porušovaní práva na spravodlivý proces 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
16 Supporters 16 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že na bulharských súdoch dochádza ku korupcii a že verejné inštitúcie nie sú efektívne. Takisto uvádza, že dlžníci sú súdení v rámci súdnych pojednávaní za zatvorenými dverami a nie je im poskytnutá úplná právna ochrana, ktorá by im zaručila riadne právo na obhajobu. Predkladateľ tvrdí, že na regionálnom súde v Sofii sa nachádzajú osobitné skladové priestory s archívom všetkých súkromných občianskoprávnych prípadov vrátane jeho prípadu. Vyzýva európske inštitúcie, aby vykonali dôkladnú prehliadku týchto priestorov a prípadov mnohých ďalších bulharských občanov, ktorých práva porušili súdy a súkromní exekútori.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international