Iċ-Ċittadinanza tal-UE għall-Ewropej: uniti fid-diversità minkejja jus soli u jus sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Kummissjoni Ewropea
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

In-natura u l-iskop taċ-Ċittadinanza tal-Unjoni, b’mod partikolari b’rabta man-nazzjonalità. Il-ħruġ ta’ Stat Membru mill-Unjoni u l-effetti tiegħu. Id-drittijiet taċ-ċittadini ggarantiti mil-liġi tal-UE. L-Artikolu 20 tat-TFUE jgħid li: “Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni għandha tiżdied maċ-ċittadinanza nazzjonali u ma tissostitwixxihiex.” Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea affermat ukoll li: “l-istatus ta’ ċittadin tal-Unjoni huwa intiż li jkun l-istatus fundamentali taċ-ċittadini tal-Istati Membri” u li l-Artikolu 20 tat-TFUE jipprekludi miżuri nazzjonali li għandhom l-effett li jċaħħdu liċ-ċittadini tal- Unjoni mit-tgawdija effettiva tal-essenzjal tad-drittijiet mogħtija mill-istatus tagħhom bħala ċittadini tal-Unjoni. Għalhekk, fid-dawl tal-Brexit, iċ-ċittadinanza u n-nazzjonalità għandhom jiġu sseparati minn xulxin.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now