EU:n kansalaisuus eurooppalaisille: moninaisuudessaan yhtenäinen syntymämaa- ja periytymisperiaatteista huolimatta

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Unionin kansalaisuuden luonne ja tarkoitus erityisesti suhteessa jonkin valtion kansalaisuuteen. Jäsenvaltion eroaminen unionista ja sen vaikutukset. EU:n lainsäädännössä taatut kansalaisten oikeudet. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artiklassa määrätään, että ”[u]nionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.” Euroopan unionin tuomioistuin on lisäksi todennut, että ”unionin kansalaisuus on tarkoituksensa puolesta jäsenvaltioiden kansalaisten perustavaa laatua oleva asema” ja että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 20 artikla on esteenä kansallisille toimenpiteille, joiden vaikutuksesta unionin kansalaiset eivät tosiasiassa voi käyttää pääosaa oikeuksista, jotka heillä on unionin kansalaisen asemansa perusteella. Niinpä nyt, kun ollaan brexit-tilanteessa, kansalaisuus ja jonkin valtion kansalaisuus on erotettava toisistaan.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now