ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Savienības pilsonības raksturs un mērķis, jo īpaši attiecībā uz valstspiederību. Dalībvalsts izstāšanās no Savienības un tās sekas. Pilsoņu tiesības, ko garantē ES tiesību akti. LESD 20. pantā ir noteikts, ka “Savienības pilsonība papildina, nevis aizstāj valsts pilsonību”. Eiropas Savienības Tiesa ir arī apstiprinājusi, ka “Savienības pilsoņa statuss ir paredzēts kā dalībvalstu pilsoņu pamatstatuss” un ka LESD 20. pants nepieļauj tādus valsts pasākumus, kas Savienības pilsoņiem liedz iespēju faktiski izmantot tiesības, kas piešķirtas ar Savienības pilsoņa statusu. Tādējādi attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES (Brexit) pilsonība un valstspiederība ir jānodala viena no otras.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now