Občianstvo EÚ pre Európanov: zjednotení v rozmanitosti napriek jus soli a jus sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Povaha a účel občianstva Únie, najmä vo vzťahu k štátnej príslušnosti. Vystúpenie členského štátu z Únie a jeho účinky. Práva občanov zaručené právom EÚ. V článku 20 ZFEÚ sa uvádza, že „Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho“. Súdny dvor EÚ tiež potvrdil, že „občianstvo Únie má byť základným štatútom štátnych príslušníkov členských štátov“ a že článok 20 ZFEÚ bráni vnútroštátnym opatreniam, ktoré zbavujú občanov Únie možnosti účinne využívať podstatu práv, ktoré vyplývajú z postavenia občana Únie. Občianstvo a štátnu príslušnosť preto treba v spojení s brexitom oddeľovať.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now