Občanství Unie pro Evropany – Jednota v rozmanitosti navzdory ius soli a ius sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Charakter a účel občanství Unie, zejména ve vztahu ke státní příslušnosti. Vystoupení členského státu z Unie a jeho dopady. Občanská práva zaručená právem EU. Článek 20 SFEU uvádí, že „občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.“ Soudní dvůr EU také uvedl, že „status občana Unie je předurčen k tomu, být základním statusem státních příslušníků členských států“ a článek 20 SFEU zabraňuje, aby vnitrostátní opatření zbavila občany Unie skutečného požívání podstaty práv plynoucích ze statusu občana Unie. Občanství a státní příslušnost tedy musí být s ohledem na brexit odděleny.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now