EU-burgerschap voor Europeanen: eenheid in verscheidenheid ondanks het jus soli of jus sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Europese Commissie
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

De aard en het doel van het burgerschap van de Unie, meer bepaald met betrekking tot nationaliteit. De uittreding van een lidstaat uit de Unie en de gevolgen daarvan. Door het EU-recht gegarandeerde burgerrechten. In artikel 20 VWEU staat: "Het burgerschap van de Unie komt naast het nationale burgerschap en treedt niet in de plaats daarvan." Het Hof van Justitie heeft erop gewezen dat "de hoedanigheid van burger van de Unie de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten dient te zijn" en dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen die tot gevolg kunnen hebben dat burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status van burger van de Unie ontleende rechten. Met de brexit in het verschiet moeten burgerschap en nationaliteit dus van elkaar worden gescheiden.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now