EU-borgerskab til europæere: Forenet i mangfoldighed trods jus soli og jus sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Karakteren af og formålet med unionsborgerskabet, navnlig i forhold til nationalitet. En medlemsstats udtræden af EU og konsekvenserne heraf. Borgernes rettigheder garanteret af EU-retten. Artikel 20 i EUF-traktaten fastslår, at "unionsborgerskab(et) er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette". EU-Domstolen har ligeledes slået fast, at "unionsborgerskabets formål er at være den grundlæggende status, som tilkommer medlemsstaternes statsborgere", og at der ikke må træffes nationale foranstaltninger, der fratager unionsborgere den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som unionsborgere. Derfor bør borgerskab og nationalitet i lyset af Brexit adskilles.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now