Гражданството на ЕС за европейците: единство в многообразието въпреки jus soli и jus sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Естеството и целта на гражданството на Съюза, особено по отношение на националността. Оттегляне на държава членка от Съюза и последиците от това. Граждански права, гарантирани от правото на ЕС. Член 290 от ДФЕС гласи „Гражданството на Съюза се добавя към, а не замества националното гражданство.“ Съдът на Европейския съюз също така е постановил, че „статутът на гражданин на Съюза е създаден, за да бъде основен статут за гражданите на държавите членки“ и че член 20 от ДФЕС изключва национални мерки, които лишават гражданите на Съюза от възможността действително да се ползват от същността на правата, предоставени им от статута на граждани на Съюза. Следователно във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС въпросите на гражданството и националната принадлежност трябва да се разделят.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now