Građanstvo Unije za Europljane: ujedinjeni u raznolikosti bez obzira na jus soli i jus sanguinis

Petitioner not public
Petition is directed to
Europska komisija
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched 2017
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Priroda i svrha građanstva Unije, osobito u pogledu državljanstva. Izlazak države članice iz Unije i njegove posljedice. Prava građana zajamčena pravom EU-a. U članku 20. UFEU-a navodi se: „Građanstvo Unije dodaje se nacionalnom državljanstvu i ne zamjenjuje ga“. Sud EU-a također je potvrdio da je „građanstvo Unije zamišljeno kao temeljni status državljana država članica“ i da se člankom 20. UFEU-a sprečavaju nacionalne mjere kojima se građani Unije lišavaju stvarnog uživanja bitnog sadržaja prava koja proizlaze iz statusa građana Unije. Stoga se, s obzirom na Brexit, državljanstvo i nacionalnost moraju razmatrati zasebno.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international