Finanzen

F'isem l-Assoċjazzjoni D.E.C.I.B.A., dwar l-użu ħażin tar-rapportar dwar id-dejn moruż mill-banek Taljani 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant, li huwa l-viċi president tal-assoċjazzjoni, jilmenta dwar prattika ħażina mill-banek Taljani meta jirrapportaw klijenti li jkunu sempliċement f'sitwazzjoni ta' inadempjenza tad-dejn (ta' spiss minħabba sitwazzjonijiet inċidentali li jkunu pjuttost differenti minn dawk li jwasslu għal insolvenza) liċ-Ċentru tar-Riskji (għodda ta' informazzjoni li tintuża mis-settur tal-kreditu), u jsejħulhom "pagaturi ħżiena". Tali rapportar iwassal biex il-klijenti msemmija hemmhekk jidhru li mhumiex affidabbli, u jista' jirriżulta f'dannu serju bħal: l-irtirar tal-linji ta' kreditu li jkunu diġà ngħataw, projbizzjoni fuq l-għoti ta' self ġdid mill-istess bank jew minn bank ieħor, jew projbizzjoni fuq il-ftuħ ta' kontijiet kurrenti ġodda. Filwaqt li joġġezzjona għal firxa sħiħa ta' kwistjonijiet li huwa jqis illegali u li jmorru kontra l-kostituzzjoni (id-dritt li wieħed jinstema', il-proċess ġust, il-preżunzjoni tal-innoċenza), il-petizzjonant jenfasizza li l-banek qed jiksru d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali stipulat fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (minbarra l-Artikolu 39 tat-TUE u l-Artikolu 16 tat-TFUE). Tabilħaqq, jekk tali rapportar ma jkunx ibbażat fuq il-liġi u lanqas ma jkun proporzjonat, u jekk isir mingħajr il-kunsens tal-persuna kkonċernata, din tal-aħħar tista' ssofri ħsara irreparabbli għall-ħajja privata u professjonali tagħha.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international