Finanzen

от името на дружество „D.E.C.I.B.A. Association“, относно злоупотреба с докладване от страна на италиански банки на дългове на лица, заплашени от неплатежоспособност  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията, заместник-председател на дружеството, се оплаква от злоупотреба от страна на италианските банки, които съобщават за клиенти, в случай че последните не са обслужили задълженията си (което често се дължи на извънредна ситуация, което е много различно от ситуация, водеща до неплатежоспособност) на Рисковия център (информационен инструмент, използван от кредитния сектор), като ги наричат „лоши платци“. Посоченото докладване води до това, че клиентът, който се появява в регистъра, изглежда неблагонадежден и това може да доведе до сериозни вреди, като например: оттегляне на вече предоставените кредитни линии, забрана за получаване на нови кредити от същата или друга банка или забрана за откриване на нови разплащателни сметки. Като възразява срещу цял набор от въпроси, които счита за незаконосъобразни и противоконституционни (право на изслушване, справедлив процес, презумпция за невиновност), вносителят на петицията подчертава, че банките нарушават правото на защита на личните данни, установено в член 8 от Хартата на основните права на ЕС (без да споменаваме член 39 от ДЕС и член 16 от ДФЕС). В действителност, ако посоченото докладване не се основава на закона, нито е пропорционално и ако се осъществява без съгласието на заинтересованото лице, последното може да претърпи непоправими вреди на личния и професионалния си живот.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international