Finanzen

For sammenslutningen D.E.C.I.B.A., om italienske bankers misbrug af indberetninger om misligholdt gæld  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren, der er næstformand i sammenslutningen, klager over italienske bankers uredelige fremgangsmåde, idet de indberetter kunder til Risikocentret (et informationsredskab, der anvendes af kreditsektoren), blot fordi kunderne misligholder deres gæld (ofte på grund af tilfældigt opståede situationer, der er væsensforskellige fra forhold, som fører til insolvens), og derved stempler dem som "dårlige betalere". En sådan indberetning gør, at den pågældende kunde fremstår som upålidelig, hvad der kan medføre stor skade som f.eks. inddragelse af bevilgede kreditrammer, forbud mod at optage nye lån fra samme eller anden bank eller forbud mod at oprette nye løbende konti. Andrageren gør indsigelse mod en lang række forhold, som han anser for at være rets- og forfatningsstridige (retten til at blive hørt, retfærdig rettergang, uskyldsformodning), og understreger særligt, at bankerne krænker retten til beskyttelse af personoplysninger som fastsat i artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder (for ikke at nævne artikel 39 i TEU og artikel 16 i TEUF). Hvis sådanne indberetninger ikke er hjemlet i lovgivningen, ikke står i et rimeligt forhold til formålet og finder sted uden den pågældendes samtykke, kan det føre til uoprettelig skade for den pågældendes privat- og arbejdsliv.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international