Finanzen

Namens de vereniging D.E.C.I.B.A., over het ten onrechte aanmerken van schulden als probleemschulden door Italiaanse banken 

associazione D.E.C.I.BA - Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in Europäische Union
4% from 500 for quorum
  1. Launched February 2020
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Indiener, vicevoorzitter van de vereniging, klaagt erover dat Italiaanse banken cliënten die slechts een achterstand hebben bij het betalen van schulden (vaak vanwege toevallige omstandigheden die niet te vergelijken zijn met omstandigheden die kunnen leiden tot insolventie) bij de Italiaanse instantie die zich bezighoudt met kredietregistratie (ten behoeve van de kredietsector) aanmelden als “wanbetalers”. Een dergelijke registratie zorgt ervoor dat deze cliënten vanaf dat moment als onbetrouwbaar te boek staan, hetgeen er bijvoorbeeld toe kan leiden dat reeds toegekende kredietlijnen worden stopgezet, de cliënten bij dezelfde bank of andere banken geen nieuwe leningen kunnen aangaan of geen nieuwe bankrekening meer kunnen openen. Indiener maakt bezwaar tegen een hele reeks praktijken die hij als onrechtmatig en ongrondwettelijk beschouwt (het recht om te worden gehoord, vermoeden van onschuld) en stelt dat de banken inbreuk maken op het recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals neergelegd in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (en zeker ook artikel 39 VEU en Artikel 16 VWEU). Als deze meldingen aan de instantie voor kredietregistratie niet gebaseerd zijn op de wet en niet evenredig zijn en als de meldingen geschieden zonder de instemming van de betrokken cliënten, kunnen deze, zowel privé als zakelijk, tot onherstelbare schade leiden.

Thank you for your support, associazione D.E.C.I.BA - Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now