Finanzen

För föreningen D.E.C.I.B.A., om italienska bankers missbruk av rapporteringen av osäkra fordringar 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren, som är vice ordförande för föreningen, klagar på de italienska bankernas otillbörliga rapportering till riskcentrumet (ett informationsverktyg som används av kreditsektorn) av kunder som endast har skulder som inte har betalats (oftast på grund av tillfälliga situationer som skiljer sig avsevärt från de som leder till insolvens), och att de kallas för ”osäkra betalare”. Denna rapportering gör att den berörda kunden framstår som otillförlitlig, vilket kan leda till allvarliga skador som att redan beviljade krediter dras tillbaka, det inte går att få nya lån från samma eller en annan bank eller att det inte går att öppna nya konton. Framställaren invänder mot en rad problem som han anser vara olagliga och strida mot konstitutionen (rätt att höras, korrekt rättsförfarande, oskuldspresumtion), och betonar att bankerna kränker rätten till skydd av personuppgifter som förankras i artikel 8 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (för att inte nämna artikel 39 i EU-fördraget och artikel 16 i EUF-fördraget). Om denna rapportering inte grundar sig på lagen, inte är proportionerlig och sker utan den berörda personens samtycke kan det medföra oåterkalleliga skador för personens privat- och yrkesliv.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international