Finanzen

Ki jo v imenu združenja D.E.C.I.B.A vlaga Stefano Nicoletti, državljan Italije 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vlagatelj peticije, namestnik predsednika združenja, se pritožuje nad prakso italijanskih bank, ki komitente prijavijo kot „slabe plačnike“ centru za tveganja (informacijsko orodje, ki se uporablja v kreditnem sektorju) zgolj zato, ker niso sposobni pravočasno odplačati dolga (pogosto zaradi naključnih okoliščin, ki so precej drugačne od tistih, ki vodijo v insolventnost). Komitenti zaradi te prijave veljajo za nezanesljive in lahko utrpijo veliko škodo, na primer: umik že odobrenih kreditnih linij, prepoved novega posojila pri isti ali drugi banki ali prepoved odprtja novega tekočega računa. Vlagatelj peticije meni, da gre za celo vrsto vprašanj, ki so nezakonita in protiustavna (pravica do izjave, pošten postopek, domneva nedolžnosti), ter poudarja, da banke kršijo pravico do varstva osebnih podatkov iz člena 8 Listine EU o temeljnih pravicah (pa tudi člena 39 PEU in člena 16 PDEU). Če torej ta prijava ni zakonsko utemeljena oziroma ni sorazmerna in če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, vanjo ni privolil, lahko posameznik utrpi nepopravljivo škodo v zasebnem in poklicnem življenju.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international