Finanzen

D.E.C.I.B.A.-yhdistyksen puolesta, italialaisten pankkien väärinkäytöksistä ongelmavelkoja koskevassa raportoinnissa 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä, joka on kyseisen yhdistyksen varapuheenjohtaja, valittaa, että italialaiset pankit toimivat väärin ilmoittaessaan Risk Centre -alustalla (luotonantoalan käyttämä tiedonvaihtoväline) asiakkaiden, joilla on maksuvaikeuksia, olevan ”huonoja maksajia”. Monissa tapauksissa asiakkaiden maksuvaikeudet kuitenkin johtuvat sattumanvaraisesta tilanteesta, joka ei johda maksukyvyttömyyteen. Tällainen raportointi saa mainitun asiakkaan vaikuttamaan epäluotettavalta ja voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa, kuten sen, että jo myönnettyjä luottolimiittejä perutaan tai että uusien lainojen saaminen samalta tai toiselta pankilta taikka uusien käyttötilien avaaminen estetään. Vetoomuksen esittäjä vastustaa lukuisia laittomina ja perustuslain vastaisina pitämiään asioita (perusteena esimerkiksi oikeus tulla kuulluksi, oikeudenmukainen menettely ja syyttömyysolettama) ja painottaa, että pankit loukkaavat EU:n perusoikeuskirjan 8 artiklassa vahvistettua oikeutta henkilötietojen suojaan (puhumattakaan SEU-sopimuksen 39 artiklasta ja SEUT-sopimuksen 16 artiklasta). Jos edellä mainittu raportointi ei perustu lainsäädäntöön eikä ole oikeasuhteista ja jos se tapahtuu ilman asianomaisen henkilön suostumusta, siitä voi aiheutua peruuttamatonta vahinkoa kyseisen henkilön yksityis- ja työelämässä.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international