Finanzen

V mene združenia D.E.C.I.B.A., o zneužívaní vykazovania problémového dlhu talianskymi bankami 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
18 Supporters 18 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície, podpredseda združenia, sa sťažuje na nesprávny postup talianskych bánk, ktoré rizikovému centru (informačný nástroj úverového sektora) ohlasujú zákazníkov, ktorí sú (často z dôvodu náhodných situácií, ktoré sa veľmi líšia od podmienok vedúcich k platobnej neschopnosti) v situácii úverového zlyhania, pričom ich označujú za „zlých platcov“. Klient sa na základe takéhoto ohlásenia javí ako nespoľahlivý, čo môže mať za následok vážne škody, napríklad zrušenie už poskytnutých úverových liniek, zákaz udelenia nového úveru tou istou alebo inou bankou, či zákaz otvárať nové bežné účty. Predkladateľ petície namieta voči celému radu otázok, ktoré považuje za nezákonné a protiústavné (právo byť vypočutý, riadny proces, prezumpcia neviny) a zdôrazňuje, že banky porušujú právo na ochranu osobných údajov zakotvené v článku 8 Charty základných práv EÚ (nehovoriac o článku 39 ZEÚ a článku 16 ZFEÚ). Ak takéto ohlasovanie nevychádza zo zákona, nie je primerané a dochádza k nemu bez súhlasu dotknutej osoby, môže dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu súkromného a pracovného života tejto osoby.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international